No items found.

EasySecure behaalt Data Pro Certificaat

Thursday, April 30, 2020

EasySecure International heeft het Data Pro Certificaat behaald. Dat betekent dat EasySecure goed invulling heeft gegeven aan zijn verantwoordingsplichten in zijn rol als verwerker (data processor) zoals deze zijn te vinden in de Data Pro Code.

De Data Pro Code is een concrete doorvertaling van de AVG voor verwerkers van persoonsgegevens. De code is ontwikkeld door NLdigital maar het certificaat wordt verleend door een externe auditor.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Data Pro Code goedgekeurd. Dit is een gedragscode waarbij organisaties in de ICT-sector zich kunnen aansluiten. Veel van de leden van NLdigital treden voor hun opdrachtgevers op als verwerker van persoonsgegevens. De Data Pro Code is bedoeld om deze bedrijven te helpen om aan de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen.

Hoe kunnen we je helpen?