No items found.

Prijsindexatie 2022

Tuesday, November 30, 2021

EasySecure heeft kwaliteit, veiligheid en privacy zeer hoog in het vaandel staan. Wij werken dan ook samen met de beste partijen en de nieuwste technieken. Een van deze partijen is NLdigital. NLdigital is de branchevereniging van de digitale sector. Met leden uit alle segmenten van de sector is NLdigital dé belangenbehartiger van de branche.

De leden zijn actief in alle lagen van de digitale economie: infrastructuur, telecom, hardware, software en dienstverlening. De vereniging komt op voor de belangen van de branche in volle breedte, van MKB tot multinationals. NLDigital zet zich in voor een optimaal ondernemingsklimaat voor bedrijven die de digitale economie vorm geven, lobbyt om knelpunten weg te nemen en ondersteunt lid-bedrijven onder andere op het gebied van privacy, standaardisatie en compliancy.

Een voorbeeld hiervan is de door NLdigital ontwikkelde en door EasySecure behaalde Data Pro Code. Dit is een concrete doorvertaling van de AVG voor verwerkers van persoonsgegevens. De code is ontwikkeld door NLdigital maar het certificaat wordt verleend door een externe auditor.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Data Pro Code goedgekeurd. Dit is een gedragscode waarbij organisaties in de ICT-sector zich kunnen aansluiten. Veel van de leden van NLdigital treden voor hun opdrachtgevers op als verwerker van persoonsgegevens. De Data Pro Code is bedoeld om aan te tonen dat men aan de verplichtingen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voldoet.

Een ander voorbeeld van standaardisatie en compliancy vanuit NLdigital zijn de standaard algemene voorwaarden voor IT bedrijven. De NLDigital voorwaarden zijn de basis voor een goede overeenkomst. Een verzameling aan spelregels die helpt met het verdelen van verantwoordelijkheden en risico’s. De voorwaarden zijn breed toepasbaar en sluit aan bij de AVG.

Dit was voor ons dan ook de reden om aan het begin van 2021 onze eigen algemene voorwaarden te herzien. Als ICT-leverancier is het belangrijk om goede afspraken met maken met onze opdrachtgevers. EasySecure heeft dan ook de keuze gemaakt om de algemene voorwaarden van de brancheverenging standaard te gaan gebruiken.

Een belangrijke wijziging in de algemene voorwaarden is de bepaling voor prijsindexatie. Vanaf 01-01-2022 zullen wij dit ook toepassen op basis van de jaarlijks vastgestelde inflatiecorrectie vanuit het CBS.

De ICT Branche is in een korte tijd uitgegroeid tot een onminsbare factor. ICT wordt steeds belangrijker binnen bedrijfsprocessen. EasySecure is blij om u te ondersteunen met diensten op het gebied van toegangscontrole, tijdregistratie en aanwezigheidsregistratie.

Als leverancier van cloud diensten voor toegang, tijd- en aanwezigheidsregistratie bieden wij de mogelijkheid tot het vastleggen van persoonsgegevens in onze software. Uw security en privacy is zeer belangrijk voor ons en elke functie in onze software is ontwikkeld vanuit deze gedachte. Wij blijven investeren in de laatste technieken, nieuwe functionaliteiten en beveiliging. Uw EasySecure software ontvangt elke maand een update met nieuwe functionaliteit.. De software wordt ook elke maand getoetst door onze externe quality assurance en security partijen.

Als er nog vragen zijn over de algemene voorwaarden of als wij verder nog wat voor u kunnen betekenen dan staan wij u uiteraard graag persoonlijk te woord.

Met vriendelijke groet,


Het team van EasySecure International


Hoe kunnen we je helpen?