No items found.

Tijdregistratie voor de bouw

Monday, November 14, 2022

Tijd- en urenregistratie kan best een uitdaging zijn in de bouw. U werkt bijvoorbeeld met meerdere mensen en partners aan een project op locatie. Of er lopen meerdere projecten tegelijk, waarvoor allemaal mensen en materialen nodig zijn. Daarnaast heeft u in de bouw te maken met verschillende eisen voor het registreren van de uren van bouwplaats medewerkers (die onder de cao van de bouw vallen) en UTA-personeel. 

Daarnaast heeft elk bouwbedrijf natuurlijk zijn geheel eigen, organisatiespecifieke informatiebehoefte op het gebied van tijd- en urenregistratie. Denk bijvoorbeeld aan project specifieke informatie of het al dan niet verwerken van reistijd in de urenregistratie. Een goed, op de wensen en behoeften van de bouw toegespitst systeem voor urenregistratie maakt het leven van bouwers een stuk gemakkelijker. Lees er alles over in dit blog artikel en maak kennis met de oplossingen voor tijdregistratie die EasySecure levert. 

Waarom tijdregistratie?

Tijdregistratie in de bouw is om verschillende redenen belangrijk. Het zorgt allereerst voor overzicht. U ziet precies wie wanneer op welke bouwplaats is geweest en welke uren iemand aan wat heeft besteed. Daarnaast ziet u ook gelijk of uren effectief zijn benut en of planningen overeenkomen met het daadwerkelijk aantal gewerkte uren over een bepaalde periode. 

Daarnaast is er natuurlijk een kostentechnisch aspect. Een goede urenregistratie maakt het bijvoorbeeld makkelijker om een bouwproject binnen het afgesproken budget op te leveren omdat er geen sprake is van onvoorziene en niet begrote manuren. Bovendien zorgt een goed systeem voor urenregistratie voor een efficiëntere en veelal foutloze afhandeling van het verloningsproces. 

In de praktijk wordt tijdregistratie echter nogal eens gezien als een vervelende administratieve last. De reden zit hem vaak in de manier waarop het proces binnen een organisatie is geregeld. Denk bijvoorbeeld aan papieren urenstaatjes of Excelsheets, oplossingen die foutgevoelig  zijn en veel invul- en controlewerk vereisen. Schrijfwerk vervangen door typewerk is niet per definitie efficiënter: ook in het tweede geval zijn de controle en verwerking niet geautomatiseerd en kost tijdregistratie dus nog steeds veel manuren. 

Tijdregistratie voor de bouw moderne stijl met EasySecure

Mede dankzij de komst en gestage opmars van de cloud, kan urenregistratie tegenwoordig een stuk efficiënter en grotendeels plaatsonafhankelijk. EasySecure weet dit en heeft daarom een oplossing voor tijdregistratie die prima aansluit op de behoeften van moderne bouwbedrijven. Lees verder voor een overzicht van de functionaliteiten waar u op kunt rekenen als u tijdregistratie voor de bouw onderbrengt bij EasySecure.

Relevante informatie op maat

Tijdregistratie van EasySecure geeft gebruikers de mogelijkheid om een systeem van rollen en toegangsrechten op te zetten dat ervoor zorgt dat iedereen de voor hem of haar relevante informatie ontvangt. De bouwopzichter ziet bijvoorbeeld hoelang een bepaalde medewerker op de bouwplaats aanwezig is geweest en kan die informatie makkelijk delen met de payroll- of salarisadministratie. 

Persoonlijke registratie

Medewerkers kunnen zich eenvoudig en op diverse manieren registreren. De mobiele telefoon (vaak veiliger en handiger dan een toegangskaart, omdat men de telefoon meestal bij de hand heeft en het apparaat minder snel zoekraakt dan een kaart), een QR-code, kaart, toegangscode en/of biometrie (gezichtsscan of vingerafdruk): het is allemaal mogelijk. Registreer het aanvangstijdstip, de pauze(s) en de eindtijd. Het is ook mogelijk om per activiteit tijden en gewerkte uren te registreren. Dat is natuurlijk handig op een bouwplaats, per definitie een plek waar veel verschillende werkzaamheden plaatsvinden.

Eenvoudige rapportages

U kunt de geregistreerde werktijden bekijken in heldere rapportages. Werktijden zijn te filteren op variabelen als medewerker, bouwlocatie, uitzendbureau of bouwproject.

AVG-proof

Ook bouwbedrijven moeten op het gebied van data- en privacybescherming voldoen aan de AVG. De tijdregistratiesoftware van EasySecure is voorzien van een privacymenu. Hierin stelt u bewaartermijnen in voor het automatisch en op het juiste moment verwijderen van loggegevens, maar ontvangt u tevens automatische notificaties over inactieve gebruikers of registratiemiddelen. 

Integratie

Een eigentijdse oplossing voor tijdregistratie is ook prima te integreren met andere systemen en software die u gebruikt. Bij EasySecure profiteert u van de standaard beschikbaarheid van meer dan 100 integraties. Zo is ons systeem voor tijdregistratie eenvoudig te koppelen aan diverse pakketten voor planning en verloning. Speciaal voor de bouw bieden we tijdregistratie en toegangscontrole aan als een geïntegreerde alles-in-eenoplossing.

Meer weten?

Wilt u serieus werk maken van tijdregistratie? En bent u benieuwd hoe EasySecure u hierbij kan helpen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie door te bellen naar +31 (0)85 01500 00 of te mailen naar info@easysecure.com.

Hoe kunnen we je helpen?